Sök

Munblåst kristallglas

Så tillverkar vi munblåsta glas i vår hytta.

"Ett unikt hantverk."

Orrefors

Glasblåsning

Att följa glasets väg från en sirapsliknande, het massa till gnistrande kristall är ett skådespel som äger rum i de småländska hyttorna varje dag.

Det är en lång och krävande väg som den heta glasmassan vandrar innan den är helt förädlad. När det färdiga glaset lämnar glasbruket har inte mindre än femton olika personer deltagit i framtagningsprocessen. Varje glas är ett unikt och kvalificerat hantverk. Ett svenskt kulturarv.

1. Först fångas glasmassan an på pipan. Det är viktigt att det blir rätt mängd, inte för mycket och inte för lite, så att det räcker exakt till glasets kupa och ben.

2. Glasmassan formas mot ett välsbleck.

3. Därefter blåser anfångaren in luft och lämnar över pipan till uppblåsaren.

4. Uppblåsaren blåser upp kupan i en grafitform.

Glasmästaren tar vid

Samarbete i hyttan

5. Pipan lämnas sedan över till glasmästaren som drar ut och formar glasets ben.

6. Glaset lämnas över till benmakaren som klipper på mer glas och med en fotpinne formar glasets fot.

7. Assistenten knackar sedan av glaset från pipan i en gaffelliknande hållare. Därifrån hämtas glaset av en inbärare, som sätter det i ett kylrör för långsam avsvalning. Efter avkylningen görs en första kvalitetskontroll av en synare. Om glaset håller Orrefors höga kvalitetskrav går det vidare till efterbearbetning.

8. Först sprängs överdelen av kupan bort.

9. Sedan slipas den vassa kanten och poleras noggrant. Slutligen värms kupans kant för den rätta mjuka rundningen.

10. När glaset är färdigt sker en slutgiltig syning. De godkända glasen märks med Orreforsskölden som kvalitetsgaranti både med silveretikett på foten och blästrad i botten på glaset.