Sök

Miljö & Etik

Historiskt perspektiv

21.09.16

Miljöansvar

Orrefors Kosta Boda AB är ISO-certifierande av oberoende granskande qvalify avseende formgivning, framställning, inköp, försäljning och distribution av konst- och bruksglas. Vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

ISO 14001:2004 miljöcertifiering betyder effektivare användning av material, energi och avfallshantering, personal delaktig i miljöarbetet, kunskapsutveckling kring miljö och kvalité, systematik och dokumentation kring vår miljöpåverkan. Enkelt sagt tar vi ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

ISO 9001:2008 kvalitétscertifering innebär ständigt utvecklingsarbete i processer, kvalité, ledning och personal för att agera förebyggande istället för korrigerande. Denna kvalitétscertifiering gör att vi också förstärker vår miljöcertifering.

Arbetsvillkor

Förvärvsarbetare på Orrefors Kosta Boda AB och Kosta Glasproduktion AB är anslutna till fackförbundet IF Metall och tjänstemän till Unionen. Tillsammans skapar vi hållbar utveckling för personal och företag med konkurrenskraftiga ersättnings- och förmånsnivåer för båda parter.