Hållbarhet

Så här arbetar vi med de viktiga hållbarhetsfrågorna.

Hållbar design

Vårt mål är att skapa tidlöst och elegant bruksglas samt inredningsobjekt som varar från generation till generation, precis som vi har gjort sedan 1898. Orreforsglaset är hållbar design som bidrar till en vackrare värld.

Vårt glas

På Kosta glasbruk har vi arbetat med blyfri glasmassa sedan slutet av 1990-talet. Även våra samarbetspartners

har arbetat med blyfri glasmassa sedan 2019.

Våra produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel testar vi för att säkerställa att glaset inte överför ämnen

till livsmedlet.

Vi som företag är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

"Transporter - Vi har alltid miljön i åtanke i val av transport av våra produkter inom Sverige, samt till och från Sverige. I den mån som går väljer vi båt före lastbil eller flyg vid frakt internationellt och vi ser till att packa fordonen eller containrarna fullt ut för att minska antalet transporter."

Orrefors

Människor

Precis som vi, måste alla våra samarbetspartners, inom eller utanför EU, följa vår Code of Conduct (uppförandekod) som säkerställer grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön, övertidsbetalning och arbetstidsbegränsningar. Uppförandekoden innehåller även bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering. För att säkerställa en hög kvalitet och att reglerna följs hos våra leverantörer besöker vi dem årligen. Majoriteten av våra samarbetspartners finns inom EU. 

Våra mål för en bättre värld

På Kosta glasbruk i Småland jobbar vi ständigt med att förädla produktionen av råvaran glas. I vårt förbättringsarbete jobbar vi idag med fyra av FN:s globala mål; rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion. På bruket i Småland har vi ett eget reningsverk och vi återanvänder vattnet i den mån som går i produktionen. Vi arbetar även med energisparande åtgärder som energisnål belysning, effektiva ugnar som är koldioxidneutrala och även fjärrvärme i våra lokaler. Vi vill alltid hitta nya lösningar och därför samarbetar vi med olika institutioner och universitet. Idag arbetar vi med Rise som är ett forskningsinstitut i ett projekt där vi tittar på processoptimering för att få ut den bästa kvalitén av glaset. Allt spill från produktion av klarglas på Kosta glasbruk återanvänds för att skapa nytt glas. Något som sparar både naturresurser och energi. Glas är ett fantastiskt material som kan återanvändas gång på gång utan att kvalitén försämras.

Vår framtidsvision

Vi jobbar löpande med förbättringar eftersom vår framtidsvision är att skapa elegant och innovativ design som bidrar till en mer hållbar värld.