Sök

Vicke Lindstrand

Vicke Lindstrand (1904–1983) är mest känd för sina glasarbeten men var också textilkonstnär, illustratör, målare, skulptör och keramiker. Han anställdes av Simon Gate på Orrefors 1928 och arbetade tillsammans med Gate och Edward Hald under den formativa tid som inletts i samband med världsutställningen i Paris år 1925, då Hald presenterade den stil som senare kom att bli känd som ”Swedish Grace”. Vicke Lindstrand själv slog igenom på Stockholmsutställningen 1930 och vid världsutställningen i New York 1939. Under sina tolv år på Orrefors gjorde Lindstrand tidiga arbeten i formblåst glas och skapade konstglastekniken Mykene, som var en vidareutveckling av Graal. Tillsammans med Edvin Öhrström utvecklade och introducerade Vicke Lindstrand även den idag berömda Ariel-tekniken, innan han lämnade bruket år 1940. Orrefors har fortfarande martinikannan Mingus i sortimentet, formgiven av Vicke Lindstrand 1934. Den tillhör idag de skandinaviska designklassikerna och har vunnit en rad priser.