Sök

Göran Wärff

Få har en sådan känsla för glasmassan som Göran Wärff, som alltid värnat om de mästarkunskaperna inom glasblåsning och slipning. Ljusets spel i de klara glasvolymerna och de oändliga optiska fenomen som uppstår då glaset bryter ljuset är ett ständigt återkommande tema i Görans produktioner. Utöver glaset i sig är naturen, och ljusets spel i naturen, hans andra huvudsakliga inspirationskälla.

”Den glödande glasmassan inne i ugnen lockar mig till upptäckter. Varje anfång ger mig på nytt lusten att förmedla upplevelsen av glasets magi. Att göra ett stycke glas till bärare av ljuset, havet och luften. Jag vill skapa en boning åt ljuset, värmen och det sinnliga.”

Göran Wärff

Produkter