Ebon

Den multi-disciplinära arkitekt- och designertrion Claesson Koivisto Rune har tillbringat mycket tid i Japan. Med utgångspunkt i den relation mellan designer och producent som råder, där ställde Orrefors och Claesson Koivisto Rune frågan: varför ska man kräva att en glasblåsare gör varje exemplar exakt likadant, även om det har en tydligt definierad design? Vasen Ebon visar istället att glas är en glödande, mjuk massa vars rörlighet upphör långsamt när temperaturen sjunker. Varje vas har tillåtits att stelna i sin egen form och är därför djupt individuell, inom strikta ramar. Serien lanserades 2020.