Sök

Hantverket

Glasets framtagningsprocess

Orrefors innebär 125 år av hållbar kvalitet och branschledande innovation. Orrefors har alltid handlat om att blicka framåt. En jakt på nya tekniker, uttryck, former – och formgivare. Nyfikenhet på att upptäcka fler av glasets oändliga möjligheter. Ett signum att föra samman traditionellt hantverk med samtidens visionärer. Att förena historia med nutid – för att forma framtiden.c

Många tekniker som vi idag tar för givet inom glasproduktion har sitt ursprung från Orrefors Glasbruk. Exempelvis detaljerade gravyrmönster och utmanande former med lager-på-lager av glas. Utveckling har alltid skett utifrån skapandets förutsättningar. I lågkonjunkturens skugga på 1930-talet skedde nya experiment med färg och form. Teknikerna Graal och Ariel utvecklades till fullo; lager av glas lades på varandra och luft inneslöts mellan glasskikten. Glaset i sig fick på så vis briljera, med gravyr och mönster inuti glaset. På 50-talet kom det böljande glaset till som ett resultat av arbete med gracila former och mönster. Under samma sekel utvecklas Graal-tekniken ytterligare med färger och mönster inuti glaset.

Att följa glasets väg från en sirapsliknande, het massa till gnistrande kristall är ett skådespel som äger rum i Orrefors hytta i Kosta, Småland varje dag. Formgivare, glasblåsare, slipare, målare, kantsprängare och synare deltar dagligen i hantverket och varje glas från Orrefors är ett unikt och kvalificerat hantverk. När det färdiga glaset lämnar glasbruket har inte mindre än femton olika personer deltagit i framtagningsprocessen.