Sök

Pia Törnell

Pia Törnell arbetar som formgivare och keramiker. Arbetet spänner från det praktiska och funktionella i de masstillverkade bruksföremålen, till att i friare former närma sig ett rent konstnärligt uttryck.