Sök

Pond

Slipat och centrifugerat glas är en stor del av Orrefors historia. Med Pond har Ingegerd Råman plockat upp denna tradition, och samtidigt brutit dess linje. Här är det traditionellt cirkelrunda centrifugerade glaset istället ovalt, samtidigt som det kunnat göras lika tunt och starkt som tidigare. När faten i olika storlekar ställs ovanpå varandra framträder en större bild, som påminner om ringar på en vattenyta där någon just släppt en sten. På så sätt är Pond en serie bruksföremål som fyller en funktion även när de står obrukade.