Orrefors – mellan tradition och förnyelse

Inspiration, Orrefors Stories

23.09.27

Traditioner slår an en sträng i oss alla. Från att höja glasen i en skål till våra noggrant planerade festligheter runt jul och nyår, finns det en förenande kraft i ritualerna som var och en kan relatera till. Förutom glädjen i att föra människor samman, förhöjs stunden ytterligare av känslan att göra som vi alltid har gjort.

Samtidigt är traditioner inte huggna i sten. De förändras och utvecklas med tiden – ibland gradvis, andra gånger i större skiften – beroende på hur människor tolkar och tillämpar dem. Traditioner har med andra ord mycket gemensamt med hur vi tänker kring glas.

För Orrefors är glasblåsningen själva grunden i allt vi gör. Vi lever i och för den. Men vårt hantverk vore inte mycket värt utan inflödet av inspiration och innovation som varit en del av vår historia från första början. Just den kombinationen, en mix av arv och nutida influenser, är det som verkligen gör vårt glas tidlöst.

Som serien Intermezzo. Designern Erika Lagerbielke hade knappt hunnit lämna Konstfack innan hon landade i Glasriket. Men parallellt med en växande passion för glashantverket, började hon även att utmana gamla sanningar. Som varför eleganta servisglas absolut inte kunde inkludera färgat glas. Vi vet vad som hände sedan – med tiden har en glasomgärdad blå droppe rentav blivit en tradition i sig på många håll.

Orrefors förnyelsefilosofi gäller förstås inte bara glashantverket i stort, utan även vår egen produktion. Vilket för oss till Intermezzo Gold, den nya upplagan av den ikoniska serien. Lagerbielke och våra glasblåsare sökte länge en teknik för att fylla Intermezzos karaktäristiska blå bubbla med guldfärg istället. Eftersom alla inblandade är perfektionister tog det lite tid, men resultatet var väntan värd. Den guldskimrande droppen interagerar snyggt med vad du än häller i glaset. Champagne, anyone? Passande nog sammanfaller lanseringen av Intermezzo Gold med inte mindre än tre jubileer för Orrefors: 125 år i Sverige, 100 år i USA och 40 års samarbete med Erika Lagerbielke.

Den kanske viktigaste aspekten i sammanhanget är att Intermezzo Gold betyder en möjlighet att upptäcka – och återupptäcka – en klassisk glasserie, inte minst en yngre generation redo att sätta sin egen prägel på gamla seder. Redo att skapa nya tidlösa traditioner. Precis som det ska vara.