Sök

Maria Lantz – En historisk inblick

En formgivares perspektiv, Inspiration

21.11.15

“Jag har en fot i konstens värld och en fot i textproduktion”.

Maria Lantz

Maria Lantz

Författare av historien om Orrefors: ”En fascinerande berättelse över drygt ett sekel”

Orrefors är för många ett historiskt varumärke som under sina glansdagar på 1900 - talet var en del i etableringen av stilriktningen Swedish Grace samt uttrycket Scandinavian Design. För Maria Lantz, som författar texter åt Orrefors, betyder varumärket mer än så. Orrefors för henne är en plats som hon förknippar med sin barndom, berikat med många fina minnen av utflykter till bruket, men även av det vackra och högkvalitativa glaset.

“Både platsen Orrefors och varumärket Orrefors har en stor betydelse för mig. Vi köpte ofta produkter från glasbruket när vi ville hitta en fin gåva eller bara köpa något åt oss själva. Det exklusiva glaset gav en guldkant i tillvaron,” berättar hon.

Maria Lantz är rektor på Konstfack i Stockholm och tidigare lektor på Kungliga Konsthögskolan för ett vidareutbildningsprogram för konstnärer och arkitekter. Hon har själv arbetat mycket med arkitektur i sina egna konstnärliga oeuvre och har ofta samarbetat med andra konstnärer i större projekt. Förutom konstnär, är hon skribent. “Jag har en fot i konstens värld och en fot i textproduktion”.

Orrefors är välkänt för Maria Lantz sedan tidigare, då hon skrev en lång artikel om glasbrukets historia i boken Den ofrivillige fotografen om John Selbing, anställd fotograf vid Orrefors. Vidare lärde hon sig mycket om glaset och dess historia när hon satt i Bildkonstnärsnämnden. Det var under denna tid som hon upptäckte sin förtjusning i glas och beskriver det själv som att hon nästan blev besatt av materialet och dess historia.

Det historiska minnet

”Trots de svåra tiderna med glasbruk som har lagts ner, lever Orrefors vidare på nya sätt,” säger Maria Lantz. Att produktionsplatsen nu ligger i Kosta och i vissa fall har förflyttats till andra europeiska länder, är något hon anser vara en del av utvecklingen, men också något som tillhör historien. Glashantverket kom trots allt en gång till Sverige från andra länder; som Italien, Tyskland och Tjeckien.

“Det viktigaste är att vi värnar om kunskapen och ser till att den sprids vidare. Vi ser i Orrefors historia hur otroligt viktigt det har varit att ha kontakt med omvärlden,” säger hon.

Fördjupningen i glasets värld fortsätter för Lantz i samarbetet med Orrefors. Hon har skrivit “En

fascinerande berättelse över drygt ett sekel” om Orrefors historia som finns att läsa på www.orrefors.se.

“Jag tycker det känns jättekul att åter igen få skriva om Orrefors. Det är meningsfullt att få vara med och utveckla konceptet kring varumärket, vad det kan vara och vad det kan betyda för framtiden, men även med bäring på det historiska minnet”, säger hon.

Av Sofie Karlsson